Kalender
17. december Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
17. december Kl. 18.00 til 19.00
19. december Kl. 20.00 til 21.15
2. januar Kl. 20.00 til 21.15
6. januar Kl. 10.00
7. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
7. januar Kl. 18.00 til 19.00
9. januar Kl. 20.00 til 21.15
10. januar Kl. 18.00
14. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
14. januar Kl. 18.00 til 19.00
15. januar Se i turbeskrivelsen.
16. januar Kl. 20.00 til 21.15
21. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
21. januar Kl. 18.00 til 19.00
23. januar Kl. 20.00 til 21.15
25. januar Afgang fra Roskilde Havn ca. kl. 15.00 (oplysninger om det præcise tidspunkt følger)
28. januar Kl. 18.00 til 19.00
30. januar Kl. 20.00 til 21.15
2. februar Afgang kl. 14.00 fra Havnen i Roskilde
3. februar Kl. 10.00
4. februar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
4. februar Kl. 18.00 til 19.00
6. februar Kl. 20.00 til 21.15
11. februar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
11. februar Kl. 18.00 til 19.00
13. februar Kl. 20.00 til 21.15
16. februar Se beskrivelsen. Fra Kastrup med fly til Venedig.
16. februar Kør selv eller med fly fra Kastrup
17. februar Mødetid kl. 09.00 på Vikingeskibsmuseet parkering.
17. februar  
20. februar Kl. 20.00 til 21.15
21. februar Kl. 18.00
25. februar Kl. 18.00 til 19.00
27. februar Kl. 20.00 til 21.15
3. marts Kl. 10.00
4. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
4. marts Kl. 18.00 til 19.00
6. marts Kl. 20.00 til 21.15
9. marts Med fly fra Kastrup lørdag eftermiddag/aften
11. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
11. marts Kl. 18.00 til 19.00
13. marts Kl. 20.00 til 21.15
18. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
18. marts Kl. 18.00 til 19.00
20. marts Kl. 20.00 til 21.15
25. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
25. marts Kl. 18.00 til 19.00
27. marts Kl. 20.00 til 21.15
28. marts kl. 16.00 på den P-pladsen ved Roskilde Kongrescenter.
1. april Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
1. april Kl. 18.00 til 19.00
3. april Kl. 20.00 til 21.15
4. april Kl. 18.00
7. april Kl. 10.00
8. april Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
8. april Kl. 18.00 til 19.00
10. april Kl. 20.00 til 21.15
5. maj Kl. 10.00
7. maj Tidspunkt følger
2. juni Kl. 10.00
6. juni Kl. 18.00
7. juli Kl. 10.00
4. august Kl. 10.00
1. september Kl. 10.00
6. oktober Kl. 10.00
3. november Kl. 10.00
1. december Kl. 10.00

Vores retningslinjer

Regler for rejser med Roskilde Skiklub

 1. Du kan kun tilmelde dig til en tur, hvis du er medlem, har betalt indskud og herudover kontingent for den pågældende sæson. Manglende eller for sen indbetaling af enten turens depositum eller restbeløb kan medføre, at du udelukkes fra deltagelse i turen. Alder ved afrejsetidspunktet er gældende for prisen.

 2. Som deltager på Roskilde Skiklubs rejser er du dækket af Danmarks Idræts Forbunds Idrætsrejseforsikring. Forsikringen dækker under idrætsrejser overalt i verden UDENFOR Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage mm.

  http://www.idraettensforsikringer.dk/
   - generel beskrivelse
  Forsikring ved idrætsrejse
  Hvis skaden er sket
  Dækningsskema
  Forsikringskort

  OBS
  Deltager ikke-medlemmer i klubbens ture, så dækker denne forsikring ikke.

  Husk det blå sygesikringskort og at det ikke omfatter ski-skader, hjemtransport, mv. 

  OBS
  Overvej at tegne en rejseforsikring inden afrejse, på det som ikke er dækket af skiforbundets forsikring og det blå sygesikringskort.

 3. Ved afbestilling tilbagebetales depositum minus kr. 300,-.

 4. Erstatningsdeltagere kan kun formidles via klubben.

 5. Ved afbestilling mindre end 2 måneder før afrejse er tilbagebetaling bl.a. afhængig af, om der kan skaffes anden rejsedeltager (medlem). Den fulde betaling kan i værste fald påregnes tabt. Eventuel tilbagebetaling sker først efter rejsens afvikling.

 6. Alle henvendelser om afbestilling eller ændring skal ske skriftligt til den person, der har modtaget tilmeldingen.

 7. Ved deltagelse i klubbens ture skal man ikke påregne, at indkvarteringsstedet er tilgængeligt før efter kl. 17:00 på ankomstdagen. Ligeledes kan vi risikere, at indkvarteringsstedet skal forlades kl. 9:00 på afrejsedagen. 

Note!
Punkt 3 til 6 gælder alene når klubben er arrangør, ikke når klubben anvender en ekstern arrangør (f.eks. et rejsebureau).
I disse tilfælde er det den eksterne arrangørs regler (gældende lovgivning) der gælder. 

Til toppen

Retningslinjer for tilbud om skiundervisning

Dette er et tilbud til alle medlemmer af Roskilde Skiklub Hedeland.

 • På alle ture af min. 3 dages varighed tilbydes ski undervisning på følgende niveauer:
  • Niveau 1 – grøn: Begynderkursus for dig som vil lærer at stå på ski. Vi hjælper dig med udstyret og træner på at glide, svinge, bremse og køre i lift.
   Forkundskaber: Ingen.

   Niveau 1 tilbydes på ture, af 3 dages varighed, undervisning i 2 halve dage og på ture, af 4 eller flere dages varighed, undervisning i 3 halve dage.
   Det tilstræbes at give ovenstående antal halve undervisningsdage, men forholdene på den enkelte tur kan gøre at det bliver mindre. 
  • Niveau 2 – blå: Vi udvikler din teknik for at skabe større tryghed, bedre kontrol og lære dig at dreje med parallelle ski.
   Forkundskaber: Du kan svinge og bremse på grønne/ blå pister

   Niveau 3 – rød: Vi arbejder videre med din teknik for at skabe flow og sikkerhed i dit skiløb på alle typer pister uanset sværhedsgrad.
   Forkundskaber: Du kører kontrolleret på røde pister med parallelle ski.

   Niveau 4 – sort: Kursus for øvede skiløbere. Vi finpudser teknikken og arbejder med skiløbet på forskelligt underlag og i varieret terræn
   Forkundskaber: Du kan lide udfordringer og kører i god fart med kontrol på alle typer pister.

   Niveau 2-4 tilbydes, på alle ture af min. 3 dages varighed, undervisning i 2 halve dage.

 • Kun tilslutning i forbindelse med tilmelding til turen kan påregnes imødekommet.
 • Betaling (kr. 100,-) for deltagelse i undervisning opkræves ved tilmelding af turen, for alle over 25 år der er tilmeldt undervisning.
 • Undervisningen skal så vidt muligt foregå i grupper på 6 - 8 personer for at holde udgifterne nede.
 • Der skal så vidt muligt anvendes egne instruktører. Hvis dette ikke er muligt, kan lokale instruktører anvendes, men det er turledelsens ansvar at skiklubbens udgifter holdes på et rimeligt niveau.

Godkendt på Roskilde Skiklub Hedelands generalforsamling 27-03-2012 og 06-05-2014.

Til toppen

Politik for individuel støtte

Ansøgninger om støtte fra Roskilde Skiklub til individuelle medlemmers udøvelse af skisport på eliteplan, kan sendes til bestyrelsen som efterfølgende vil behandle ansøgningen på først kommende bestyrelsesmøde.

Ved vurderingen af ansøgningen vægter bestyrelsen, udover opnåede resultater, deltagelse i klubbens aktiviteter og sociale liv højt. Det vil således være relativt lettere for et medlem der deltager i ture, klubaftener, mv. at opnå støtte, end et medlem der ikke er en del af klubbens aktiviteter og sociale liv, og dermed ”ukendt” i klubben.

Det vil ligeledes vægte tungt, at medlemmet repræsenterer Roskilde Skiklub i konkurrencer, mv. samt at medlemmet alene repræsenterer Roskilde Skiklub.
Som forudsætning for støtten kræves at medlemmet det efterfølgende år, fire gange, på passende tidspunkter i forhold til sæson, træningsprogram mv., skriver en beretning til klubbens nyhedsbrev (som også vil blive brugt på skiklubbens hjemmeside, Facebook side osv.).
Beretningen kan handle om aktiviteter, deltagelse i konkurrencer, erfaringer opnået, nyheder, osv.
Omfanget er som udgangspunkt 400 ord, gerne mere. Det skriftlige indlæg skal følges af et eller flere relevante fotos.

Desuden forventes det at medlemmet vil deltage i en klubaften i løbet af året, og der fortælle om sin elitesport som en del af aftenens program, f.eks. 10-15 minutter, meget gerne ledsaget af billede eller videofremvisning.

Tildelt støtte ligger typisk i størrelsesordenen fra kr. 2.000 til kr. 5.000, i sjældne tilfælde højere. Der ydes ikke støtte til personer der ikke er medlem af klubben. Der kan kun opnås støtte én gang pr. år.

Ansøgninger fremsendes til bestyrelsen på post@roskildeskiklub.dk

Godkendt den 29-08-2013 af bestyrelsen i Roskilde Skiklub Hedeland.

Til toppen

Hjemmesiden er opdateret 24. maj 2018  |  Sitemap