Kalender
6. august Kl. 10.00
13. august kl. 14.00 – 16.00
17. august Kl. 18.00
3. september Kl. 10.00
14. september Kl. 18.00
1. oktober Kl. 10.00
19. oktober Kl. 18.00
5. november Kl. 10.00
10. november Afrejse 10/11 og hjemkomst 17/11
30. november Kl. 18.00
3. december Kl. 10.00
3. december  
11. januar Kl. 18.00
11. februar  
15. februar Kl. 18.00
5. april Kl. 18.00
8. maj Tidspunkt følger
7. juni Kl. 18.00

Generalforsamling 8. maj 2018

 Tidspunkt følger

Endelig INDKALDELSE følger senere til

ordinær generalforsamling i ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND

Tirsdag d. 8. maj 2018

Klubhuset på Hedeland, Tranemosevej 10, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Se på hjemmesiden for kørevejledning.

Generalforsamling kl. ?

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag
    Der er ikke indkommet forslag.
  5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt 

Vedtægterne er tilgængelige på via dette link på www.roskildeskiklub.dk.

Bestyrelsen
Roskilde Skiklub

Hjemmesiden er opdateret 29. juni 2017  |  Sitemap